Welcome to Avis

Hent kvittering

Avis har gått over til et nytt og forbedret system for hånteringer av kvittering/fakturakopi.

For å søke etter en kvittering, angi leiekontraktsnummeret eller reservasjonsnummeret.
Vennligst merk: Kvitteringen kan hentes først 36 timer etter avsluttet leie.