Welcome to Avis

Hent kvittering

Avis har gått over til et nytt og forbedret system for hånteringer av kvittering/fakturakopi.

For å søke etter en kvittering, angi leiekontraktsnummeret eller reservasjonsnummeret.

Vennligst merk: Kvitteringen kan hentes først 36 timer etter avsluttet leie.

VIKTIG: Legg til bokstaven E før leiekontraktsnummeret hvis leien din var i Europa eller Afrika. (eksempel E397854159). For andre lokasjoner, se informasjon under.
Søker du med kunde (Wizard)-nummer eller reservasjonsnummer skal du ikke legge til bokstav foran nummeret.